Donateurs

De stichting Dwangarbeid Meisjes Goede Herder is voor haar werkzaamheden afhankelijk van donaties. Voor inzicht in onze werkzaamheden download hier het beleidsplan.

Uw donaties zullen o.a besteed worden aan:

- het organiseren van lotgenotendagen, en de reiskosten van de vrouwen

- De onkosten die door de vrijwilligers, o.a de bestuursleden die noodzakelijkerwijs worden gemaakt zoals reiskosten, kantoorartikelen,         portokosten voor het versturen van nieuwsbrieven voor vrouwen die geen internet hebben.

- De donateur die bovenstaande kosten vergoeden is het fonds slachtofferhulp .

-de donateurs krijgen een volledig overzicht/verantwoording hoe de donaties zijn besteed.

Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder, kvk nr. 74728857, bankrekeningnummer is NL51 SNSB 0785 5459 80, RSIN 860006724. 

Voor verdere vragen neem contact op via info@kmgh.nl of bel: 06-43099212