Erkenning

De stichting zet zich in voor volledige erkenning en genoegdoening voor de gepleegde feiten. 

Liesbeth Zegveld vertegenwoordigt als advocaat de slachtoffers van dwangarbeid bij de Goede Herder. Liesbeth is een Nederlandse advocaat en hoogleraar. Als juriste is zij gespecialiseerd in mensenrechtenschendingen en compensatie voor oorlogsslachtoffers. Zij heeft op 17 januari 2019 de congregatie aansprakelijk gesteld voor dwangarbeid en psychische mishandeling en verwaarlozing. Op dit moment wordt er door de advocaat gezocht naar ruimte bij de congregatie voor een buitengerechtelijke regeling. lees Hier de aansprakelijkstelling.

Jan van Dijk is emeritus hoogleraar victimologie. Hij was mede-oprichter (en eerste voorzitter) van Slachtofferhulp Nederland, vervulde functies binnen het ministerie van Justitie, onder meer als directeur van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), en van het United Nations Centre for International Crime Prevention. Jan was hoogleraar criminologie op de Universiteit Leiden en bekleedde de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor Victimology and Human Security aan Tilburg University. Hij is tot eind 2018 vice-voorzitter van de Group of Experts on Action against Human Trafficking van de Raad van Europa. Lees hier zijn van de dwangarbeid bij de Goede Herder