Het bestuur

Voorzitter KMGH,

Anita Suuroverste is een ex- pupil van de Goede Herder en daarmee ook ervaringsdeskundige.m

Sinds 2018 zet zij zich, samen met de overige bestuursleden van de stichting, in voor de groep van ongeveer 150 lotgenoten in de weg naar erkenning en genoegdoening.

Daarnaast werkte zij als locatiemanager op een voorziening voor dak en thuislozen waaronder drugsverslaafden in Amsterdam.

emailadres is : anita.suuroverste@kpnplanet.nl